78'den 86'ya Dokümanları

 

Yayınlar kategorisi için bulunan sonuçlar;

Bu kategoride toplam 12 adet doküman kaydı bulunmuştur.
 
Çanakkale Zaferi
Güncelleme Tarihi:17.03.2014

Deniz Harp Okulu Tarihçesi

"HUDUTLARININ, MÜHİM VE BÜYÜK AKSAMI DENİZ OLAN TÜRK DEVLETİNİN DONANMASI DA MÜHİM VE BÜYÜK OLMAK GEREKTİR. O ZAMAN TÜRK CUMHURİYETİ DAHA MÜSTERİH VE EMİN OLACAKTIR."

 

Hamidiye Gemisi Hatıra Defteri, 1924

Güncelleme Tarihi:26.02.2014
Kaynak: http://www.dho.edu.tr/

Fakülte Ve Yüksek Okullar Tarihçesi

Türk Ordusu’nun fen ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş subay ihtiyacı ile ilgili ilk ciddi girişim olarak, Sultan III. Mustafa zamanında (1773 yılında), mühendislik eğitimi verilmek üzere “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun”un (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi’nin) kurulduğu bilinmektedir

Güncelleme Tarihi:28.02.2014
Kaynak: Devre Derneği

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TARİHÇESİ

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi; 11 KASIM 1980 gün ve 17157 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7 KASIM 1980 tarih ve 2316 sayılı kanunla kurulmuştur.

14 Mart 1827 yılında "Tıphane" adı ile batılı anlamda başlatılan askeri tıp eğitimi, 1909'da sivil tıp okulu ile birleştirilerek kapatılmış, 1980 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin kurulması ile yeniden  eğitim-öğretime başlanmıştır.

Güncelleme Tarihi:26.02.2014
Kaynak: Devre Derneği

Hava Harp Okulu Tarihçesi

Türk ordusunda havacılığın gelişmesi için her şeyden önce bir Hava Okulu- nun kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede 3 Temmuz 1912’de Yeşilköy’de Hava Okulu açılmış ve bu okul 1926 yılında Eskişehir’e taşınmıştır. Havacılıktaki gelişmeler üzerine Eskişehir’de bulunan Hava Okulu, 01 Ekim 1951 yılında Hava Harp Okuluna dönüştürülmüş ve Hv.Plt.Kur.Alb. Gavsi UÇAGÖK komutanlığında eğitim öğretime başlamıştır. 30 Ağustos 1953’de Hava Harp Okulunun ilk mezunları olan 56 Hava Asteğmen, Hava Kuvvetlerinin kendi kaynaklarıyla yetiştirdiği ilk su- baylar olmuştur.

Güncelleme Tarihi:26.02.2014
Kaynak: http://www.hho.edu.tr/Documents/TanitimKitapcigi/01_Tarihce.pdf

IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ TARİHÇESİ

Işıklar Askerî Lisesi ilk kez, Abdülmecit devrinde, 1844 yılında, Sadrazam Arif Hikmet Bey, Nazır Emin Paşa ve baş tercüman Fuat Efendi (Fuat Paşa)’den kurulu bir heyetin, askerî idadilerin açılmalarına karar vermeleri üzerine Bursa’da şimdiki hükümet binasının civarında bulunan bir kumaş fabrikasının kamulaştırılarak okul haline getirilmesiyle, “Mekteb-i Fünun-u İdadi” adı altında 15 Şubat 1845 tarihinde açılmıştır. Işıklar Askerî Lisesi’nin ilk komutanı Yüzbaşı Ali Efendi’dir.

Güncelleme Tarihi:26.02.2014
Kaynak: Devre Derneği

Kara Harp Okulu Tarihçesi

XIX. Yüzyılın başlarında bilim ve teknolojide sağlanan gelişmeler, askerî alana da yansıyarak harp sanatına yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı devleti de bu gelişmelere ayak uydurarak, 1826 yılında geleneksel askerî yapının temeli sayılan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır.

Yeni oluşturulan ordunun subay ihtiyacını karşılamak için; 1795’de topçu ve istihkam subayı yetiştirmek üzere Mühendishane-i Berri Hümayun İstanbul Eyüp’te açılmıştır. Mekteb-i Harbiye Sultan II. Mahmud'un emriyle 1834 tarihinde kurulmuştur

Güncelleme Tarihi:26.02.2014
Kaynak: http://www.kho.edu.tr/hakkinda/tarihce.html

KULELİ ASKERÎ LİSESİ TARİHÇESİ

Silahlı Kuvvetlerimizin subay adaylarını yetiştiren Kuleli Askerî Lisesi, 21 Eylül 1845 tarihinde “Mekteb-i Fünun-u İdadi” ismi ile Dolmabahçe Çinili Köşk’te öğretime açılmıştır.

1846-1872 yılları arasında Maçka ve Harbiye kışlalarında eğitimine devam eden Mekteb-i Fünun-u İdadi, 1872 yılında Kuleli kışlasına taşındı ve Kuleli Askerî İdadisi adını aldı.

Güncelleme Tarihi:26.02.2014

Türk Halk Kültüründe Nevruz

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

 Prof. Dr. Erman ARTUN

 

Nevruz, Türk dünyasında, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip

olup Türklük dünyasında ve Anadolu’da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyıllardır

Türk kültürüne özgü özelliklerle kutlanılmaktadır.

 

Güncelleme Tarihi:21.03.2014
Kaynak: http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_turk_halk_kulturunde_nevruz.pdf

Türk Kan Kardeşliği
Güncelleme Tarihi:28.02.2014

Türk Kültüründe Nevruz

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ

- Mete Han’dan Atatürk’e-

“Neuruz in the Turkısh Culture -From Mete Han to Atatürk-”

 

Abdullah ŞENGÜL•••

 

ÖZET

Türk kültüründe Nevruz doğuş, diriliş anlamına gelir. Aynı zamanda

baharın başlangıcı sayılır ve bir takvim değişikliğini anlatır. Türk kültüründe

Nevruzun bir adı da Ergenekon’dur. En eski Türk kaynaklarından itibaren

böyle bir kültüre sahip olduğumuz anlaşılmaktadır. 

Güncelleme Tarihi:21.03.2014
Kaynak: http://www.aku.edu.tr/aku/dosyayonetimi/sosyalbilens/dergi/VIII3/asengul.pdf

Türkler'de Ant
Güncelleme Tarihi:28.02.2014

Facebook  Twitter  Google  Google       

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları 1978'den 1986'ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne aittir.